Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Wij zijn op zoek naar een directeur voor De Springplank vzw

De Springplank vzw heeft als doel bij te dragen aan een betere en duurzame samenleving. Als maatwerkbedrijf bestaat onze kerntaak erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt.

Onze impactstrategie: we realiseren (sociale) tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen een duurzame en rendabele bedrijfscontext.

Om zoveel mogelijk mensen een job op maat te bieden zijn wij actief op diverse domeinen:

Momenteel werken we met een 250-tal collega's, waarvan ongeveer 160 als maatwerker, in zelforganiserende teams.

Voor de verdere professionele uitbouw van onze activiteiten en onze organisatie zijn wij op zoek naar een directeur.

Beschrijving van de functie binnen het (maatwerk)bedrijf

Als directeur van deze organisatie zorg je ervoor dat je de visie en de ziel van De Springplank vzw verder ontwikkelt. 

Strategie

Hiertoe zet je samen met het managementteam en het bestuursorgaan de strategie van de organisatie om in concrete beleidsprioriteiten en doelstellingen per initiatief en afdeling.

Je zorgt voor de verdere optimalisatie van de verschillende initiatieven, het verder ontwikkelen van creatieve projecten en het floreren van samenwerkingen met andere organisaties. Je denkt hierbij steeds vooruit, kan putten uit je connecties en zet innovaties en nieuwe initiatieven in de steigers voor de toekomst. 

De Springplank vzw heeft nog vele groeimogelijkheden. Je bent dus ondernemend en daadkrachtig om de projecten succesvol te realiseren.

Coach

De Springplank vzw maakte een mooie evolutie naar een horizontale structuur met zelforganiserende teams. Dat betekent dat je als directeur vanuit jouw coachende en faciliterende leiderschapsstijl de teams zal ondersteunen. Je bent dus een meester in delegeren en je kan met jouw open mind kritische vragen stellen en het beste in mensen naar boven halen. Tegelijk herken je wanneer het tijd is om zelf beslissingen te nemen en in te grijpen in de organisatie en deze in de juiste richting te leiden. Dit betekent dat je een evenwicht moet bewaren tussen faciliteren, coachen en beslissen.

Je zorgt ervoor dat deze zelforganiserende teams krachtiger worden en zich uitbreiden naar nieuwe projecten.

Dankzij jouw sterke herkenning van talenten en competenties, zorg je dat de juiste mensen in het juiste project geplaatst worden.

Je bent laagdrempelig en toegankelijk. Medewerkers van alle niveau’s kunnen bij jou terecht en vinden hun weg naar jou om te sparren of vragen te stellen.

Samenwerking

Met het bestuursorgaan werk je nauw samen. Zij vormen je klankbord en zijn je partner in de verdere ontwikkeling van De Springplank vzw. Dankzij hun verfrissende kijk en expertise ondersteunen ze jou om de brede scope aan verantwoordelijkheden te beheren: financieel-administratief, facility, personeel en welzijn, marketing, duurzaamheid, kwaliteit, innovatie,…

Woorden als “mensgericht, persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid, participatie, innovatie, werktevredenheid, klantgerichtheid, bottom-up, niet enkel denken maar ook doen, circulariteit, veranderingsgericht, partnership” doen je niet fronsen of huiveren, maar glimlachen en stralen! Je wordt gedreven door enerzijds maatwerk en het bieden van arbeidskansen en anderzijds duurzaamheid en circulaire economie.

Opdracht en verantwoordelijkheden

Profiel

Ondernemer: 

Je hebt ondernemerschap in je bloed: je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar een organisatie geleid, waar je vanuit een bottom-up principe hebt gewerkt. Jouw ervaring mag zich situeren zowel in de privésector als in de sociale economie. Je grootste talent is innovatief denken, mogelijkheden zien en er daadwerkelijk een succesvol iets van maken. Dit is geen competentie maar een talent dat je al meermaals in je carrière hebt gebruikt.

Sociaal geëngageerde people manager:

Je bent mensgericht en je creëert betrokkenheid vanuit een coachende leiderschapsstijl.

Je sociale betrokkenheid is groot en daarom heb je op één of andere manier sociale projecten ontwikkeld of vrijwilligerswerk gedaan.

Je hebt een grote integriteit en eerlijkheid en je kan met mensen van diverse niveaus, achtergronden, … communiceren.

Dit bieden wij jou:

Je komt terecht in een innovatieve en zeer dynamische, zelfsturende organisatie met een méér dan maatschappelijke opdracht. Als algemene directie bouw je concreet mee aan de toekomst van deze organisatie.

Wij bieden een voltijdse job van onbepaalde duur aan, met een competitief en marktconform loon.

Interesse?

Voel je je aangesproken door deze uitdaging? Stuur dan vóór 17 oktober jouw motivatiebrief en CV naar Ine.Cardinaels@okazi.be.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de job kan je terecht bij Davy De Laeter, directeur ad interim:

Meer info over De Springplank vzw?

Benieuwd naar onze visie, missie en waarden? Download hier ook ons jaarverslag.