Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Wij geloven in een betere en duurzame samenleving:

Wij zijn een maatwerkbedrijf

Onze kerntaak bestaat erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt.

Wij werken in zelfsturende teams van mensen met aanvullende talenten en competenties die samen gaan voor een gemeenschappelijk doel. Er is een duidelijke verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden met heldere werkafspraken. Op die manier creëren we ruimte voor inspraak en betrokkenheid van elke medewerker.

Onze waarden

Bezieling:

Creativiteit:

Echtheid:

Meer info over De Springplank vzw? Hieronder kan je ons jaarverslag van 2019 en 2020 downloaden.

Downloads